Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza Rafał Buśko

Adres:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie Rafał Buśko
ul. Wielicka 181A p.24, 30 – 633 Kraków
Telefon do Kancelarii, telefon do Komornika :
12 657 31 49, 696 513 323

Rachunek bankowy Komornika

nr: 41 1020 2892 0000 5002 0441 7291
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
(w tytule wpłaty należy podać sygnaturę sprawy)

www.komornik1.pl